Nettsider er bedrifters måte å uttrykke seg til kunder og er et område hvor tillit er utrolig viktig. Derfor vil sikkerheten også her være viktig for å ikke tape omdømme eller i verste fall miste kundedata. Det dukker daglig opp nye sårbarheter som blir brukt i moderne publiseringsverktøy. Det er ikke bestandig det trenger være utdatert programvare som er skylden, men feilkonfigurasjon som lar angripere ta kontrollen eller skade innholdet på nettsiden.

Vi har kjennskap og erfaring med dagens sårbarheter og gjør aktive tester mot kunder nettsider for å avdekke om de er sårbare. Etter en slik sjekk vil vi komme med anbefalinger av løsninger og konfigureringer for å sikre nettsidene tilstrekkelig. Det er viktig at kundene kan stole på deg og gjennom en slik sjekk vil vi hjelpe deg med å ta de riktige valgene.

Dette er et området som er under konstant utvikling. Derfor har du også muligheten til å abonnere på våre tjenester slik at vi jevnlig kjører tester for å passe på at dere har en tilstrekkelig sikker nettside.

Din sikkerhet er viktig for oss. Kontakt oss nå for et bra tilbud

Som din sikkerhetspartner tilpasser vi løsninger etter ditt behov.

Kontakt Oss

Send denne siden som PDF

Send deg selv eller andre denne siden som en PDF.