I dag kreves det utallige ulike verktøy for å kunne gi et bilde av din infrastruktur. En av de største utfordringene man da løper på er at disse ikke snakker på tvers, noe som gjør at man mister oversikten og har ikke mulighet til å si noe om hva som faktisk beveger seg på nettverket.

Cyberon YR ligger som et sikkerhetsnett over hele din infrastruktur og ser alt av trafikk, logger og prosesser. YR opererer uavhengig av hvilke løsninger og leverandører dere benytter, uansett om disse befinner seg på innsiden eller utsiden av din bedrift. I kjernen ligger algoritmer som analyserer og detekterer om det oppdages mistenkelig aktivitet på tvers av løsningene dine.

For å trygge din hverdag responderer vi og anbefaler tiltak når det utløses hendelser.

Din sikkerhet er viktig for oss. Kontakt oss nå for et bra tilbud

Som din sikkerhetspartner tilpasser vi løsninger etter ditt behov.

Kontakt Oss

Cyberon YR er en egenutviklet tjeneste bygget fra grunnen av basert på flere års erfaring. YR er bygget på ulike open source løsninger som er velkjente og brukt av de største leverandørene i sikkerhets bransjen. Løsningen benytter seg av både fastvare og programvare for å samle inn nødvendig informasjon. Hovedkomponenten er en nettverkssensor som står transparent mellom din ruter/brannmur og internett leverandør. For kritiske servere har vi agenter som henter ut logger og prosesser ettersom hvilken rolle disse har som f.eks. IIS, Exchange, DNS osv. All informasjon som samles av agenter og sensorer sendes kryptert og med svært liten innvirkning på din båndbredde til vårt operasjonssenter. Der analyseres all data basert på algoritmer, signaturer og maskinlæring. Når det detekteres mistenkelig aktivitet som kan være skadelig vil vi varsle basert på alvorlighetsgrad.

Med all informasjonen YR samler inn har vi også en unik mulighet til å gi deg oppdatert status på dine servere og tjenester. Dette gir deg et innblikk i ytelse, stabilitet og bruk av ressurser for de ulike systemene. IT-avdelingen har dermed mulighet til å bruke verktøyet i andre sammenhenger også, ikke bare for å ha kontroll på sikkerheten. Vi jobber primært med sikkerhet som fokus men vil også legge til ekstra funksjonalitet ved behov.

How do you know when to ACT if you don't see what is happening

Cyberon Security

I gjennomsnitt ser vi ca. 20 - 40 nye sikkerhetshull registrert hver eneste dag, og det kan være enda større antall som aldri blir registrert. Det sier seg selv at for å kunne holde seg oppdatert på alle nye trusler og sårbarheter må man bruke mye tid hver eneste dag. Dette er vår jobb å oppdage og respondere på nye relevante hendelser for deg, slik at du slipper å bruke din tid på nettopp dette.

Siden vår jobb er sikkerhet stiller vi enda høyere krav til våre egne produkter. Data lagres kryptert og ligger bak flere nivåer av sikkerhet lokalt i Norge. Vi forholder oss dermed etter norske lover og vil ikke gi ut data uten rettslig grunnlag. For å bidra til å bygge et sikrere miljø blant norske bedrifter deler vi anonyme data med andre sikkerhetsinstanser.

Gjennom analyse av all data som kommer fra ditt system vil vi kunne se trender og kunne gi anbefalinger og løsninger for å hjelpe deg å være mer proaktiv i sikringen av dine systemer.

Send denne siden som PDF

Send deg selv eller andre denne siden som en PDF.