Dagens hyppighet av ny skadevare som virus, trojanere, rootkits og andre varianter gjør at det ikke lengre holder med tradisjonell antivirus. Samtidig som store organiserte kriminelle organisasjoner står bak ny kode, endres denne også av seg selv i enkelte tilfeller. Dette gjør at signaturer alene ikke holder som beskyttelse mot dagens trusler. Du blir heller ikke bare infisert av mistenkelige filer, men oftere fra infiserte websider eller til og med infiserte skrivere du kobler deg til.

Vi har lang erfaring med flere av de største leverandørene på sikkerhet, og benytter bare løsninger selv som vi anbefaler ut til våre kunder. Sophos er en av disse som vi føler er innovative og har løsninger som stadig utvikles for å henge med i det aktuelle trusselbildet.

Sophos har som filosofi å gjøre sikkerhet enklere å håndtere og administrere, noe som gjenspeiles i deres administrasjonsgrensesnitt Sophos Central. Her har de samlet alle sine løsninger på samme sted noe som gjør at man slipper utallige innlogginger og portaler for å drifte disse. Dette gir deg full status og mulighet til å gjøre den nødvendige konfigurasjonen for alle produktene på samme sted. Samtidig snakker flere av løsningene sammen noe som er unikt for Sophos, og som øker sikkerheten ytterligere da en trussel kan detekteres i en løsning for så å bli hindret i den neste.

Din sikkerhet er viktig for oss. Kontakt oss nå for et bra tilbud

Som din sikkerhetspartner tilpasser vi løsninger etter ditt behov.

Kontakt Oss

Send denne siden som PDF

Send deg selv eller andre denne siden som en PDF.