E-post er en av de mest sårbare og mest brukte spredningsmetodene får de fleste former for skadevare. I senere tid har Ransomware vært den største trusselen, enten som phishing eller ved infiserte vedlegg.

FUSEMAIL tilbyr en fullstendig sikkerhet og arkiveringstjeneste i skyen. Her får man full oversikt over ut/inngående e-post samt mulighet for å sette opp avanserte regler om nødvendig. Men en av styrkene til Fusemail er enkelheten i oppsett og hvor fort man er oppe på løsningen.

VAULTSMART gir full arkviering av både intern og ekstern e-post. Her kan man velge fra 1-3 eller ubegrenset historikk på arkiveringen.

TLS KRYPTERING blir mer og mer relevant ettersom sikkerheten på e-post prioriteres. Gjennom Fusemail får man både tvunget og opportunistisk.

MELLOMLAGRING AV FILER gir avlasting til e-postservere og en enklere hverdag for brukere som må dele filer. Gjennom tjenesten bytter Fusemail ut filen i e-posten med en unik lenke til brukeren. Denne kan man begrense til x-antall nedlastinger, en gitt tidsperiode eller hvordan man måtte ønske det.

Utgående og inngående e-postvask. SPF policy sjekk 90 dagers spam og virus karantene. 14 dagers e-postbackup. TLS kryptering: tvunget og opportunistisk. Data Loss Prevention og mulighet for avanserte regler. Mellomlagring av store filer. Plattformuavhengig. Redundante svenske og danske datasentre.

Din sikkerhet er viktig for oss. Kontakt oss nå for et bra tilbud

Som din sikkerhetspartner tilpasser vi løsninger etter ditt behov.

Kontakt Oss

Fusemail SecureSmart Suite

18krbruker/mnd


Løsningen gir full e-postsikkerhet og inkluderer en nød-epost til alle sine brukere..


Bestill

Fusemail ClickSmart

Kr8bruker/mnd


ClickSmart gir sjekk av alle lenker som passerer gjennom Fusemail. Effektiv mot phishing og ransomware.


Bestill

VaultSmart

Kr22,50server/mnd


Full arkivering av både ekstern og intern e-post. Spesielt relevant der det er krav om lagring og innsyn


Bestill

Send denne siden som PDF

Send deg selv eller andre denne siden som en PDF.