0
Yr_logo.jpg

Starten på et nytt spennende prosjekt!

YR Entry - Enterpriseløsning til brukerne!

Vi er nå i starten av et nytt spennende prosjekt, nemlig å tilby vårt sikkerhetsnett YR til endebrukere! Hva om du faktisk kunne surfe på en sikker linje hele tiden enten du var hjemme, på reise eller på kontoret?

Read More

Hva gjorde WannaCry så farlig og hva bør du vite

Fredag 12. Mai 2017 ble flere sykehus i England rammet av "WannaCry/Wanna Decryptor 2" og satte store systemer helt ute av spill før den spredde seg videre ut i verden.

Read More
ssdf.png

Sikkerhetstrender

Pilen peker bare en vei i forhold til sikkerhetstrusler i Norge, og det er økende. Ifølge Mørketallsundersøkelsen 2016 fra Næringslivets Sikkerhetsråd, har over en fjerdedel av norske virksomheter opplevd uønskede sikkerhetshendelser. Kun 2 av 10 oppgir at de har hatt kostnader som følge av slike hendelser, noe som viser en stor mangel på oversikt over hva sikkerhetsbrudd faktisk koster.

Read More

Trusselvurdering 15.Mars 2017

Trusselvurdering holdes på blå grunnet sårbarheter som er oppdaget i SHA-1 Hashing algoritmen. I tillegg til dette er det oppdaget nye sårbaheter i enkelte Microsoft produkter.

Read More
cryptolocker.png

Ransomware - Del 1

I min jobb som sikkerhets Ingeniør i Cyberon har det den senere tiden vært et stort fokus på Ransomware også kjent som Løsepengevirus. Jeg jobber tett med bedrifter som både har behov for å sikre seg men også de som faktisk blir utsatt for disse angrepene. Vi har den siste tiden hatt 3-4 hendelser i uken hvor både privatpersoner og ansatte i bedrifter har vært utsatt for Løsepengevirus.

Read More